Υπηρεσίες Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι όλες οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις που κάνουμε σε ένα σύστημα έτσι ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κατανάλωση ενέργειας χωρίς όμως να μεταβάλλεται η συγκεκριμένη διαδικασία του συστήματος και το αποτέλεσμα αυτής.

Τι προσφέρουμε για ένα ποιό ενεργειακό αποδοτικότερο σύστημα

  • Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού (ΠΕΑ) το οποίο μας δείχνει σε τι ενεργειακή κατάταξη είναι το σύστημα μας (κατοικία,επαγγελματικό κτίριο κλπ)
  • Δημιουργία ενεργειακού αρχείου του συστήματος (καταγραφές κατανάλωσης, ηλεκτρικής ενέργειας , καυσίμων κλπ). Θερμογραφήσεις (IR) όπου απαιτούνται καταγραφές των συστημάτων θέρμανσης ,κλιματισμού ,αερισμού ,ΖΝΧ, όπως και τα Set points αυτών
  • Καταγραφή των συστημάτων φωτισμού-κίνησης
  • Μελέτες για στοχευμένες παρεμβάσεις στο υπό εξέταση σύστημα με τις πληροφορίες από το δημιουργηθέν ενεργειακό αρχείο
  • Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι πάντοτε να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα (μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας) με το λιγότερο δυνατό οικονομικό κόστος
  • Σύνταξη οδηγιών ενεργειακής συμπεριφοράς για τους πληθυσμούς που ζουν και εργάζονται στα υπό εξέταση συστήματα μας

Γιατί Εμάς;

  • Πολυετείς εμπειρία
  • Άρτια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
  • Συνεχής ενημέρωση με παρακολούθηση ημερίδων και σεμιναρίων
  • Διαθέτουμε όλο τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό για τον σκοπό αυτό (Software, Hardware )

Απόδοση

Η αμοιβή μας είναι συνάρτηση του αποτελέσματος της ενεργειακής αποδοτικότητας που επιτυγχάνουμε στους πελάτες μας.

Εξειδίκευση

Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία, άρτια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και συνεχή εξειδικευμένη επιμόρφωση.

Αποτέλεσμα

Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας είναι η καλύτερη διαφήμιση για την εταιρεία μας.